Despre noi

CONCURS
1. Rezultate concurs
2. Calendarul desfasurarii concursului
3. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Arad anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiilor contractuale de chimist si pedolog.

Oficiile de studii pedologice şi agrochimice teritoriale sunt organizate şi funcţionează in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 751/ 2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a minicipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, ale Hotărârii Guvernului nr. 725/ 2010, privind reorganizarea  şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad are sediul în str. Cloşca nr.6A Arad, judeţul Arad.

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Direcţiei pentru Agricultură Arad.

Coordonarea tehnică a Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad, denumit în continuare OSPA, se asigură de Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar cea ştiinţifică de Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului în Agricultură-ICPA Bucuresti, denumit în continuare ICPA.

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Arad a implementat și menține un Sistem de Management al Calității și deține un certificat nr. 2747 CertRom conform cerințelor din standardul SR EN ISO 9001:2008.