Istoric

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Arad a fost înființat  la data de 1 iunie 1971.

Prima denumire a instituției a fost „Laboratorul de Agrochimie și Pedologie Arad”, ulterior, denumirea a fost schimbată în „Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice”, ca mai târziu simplu OSPA Arad.

Scopul pentru care a fost înființată instituția a fost acela de a executa studii agrochimice pentru unitățile agricole socialiste din vremea respectivă (IAS, CAP, Asociații agricole) în vederea utilizării raționale și eficiente a îngrășămintelor și amendamentelor. Ulterior, în 1975 activitatea  s-a diversificat prin înființarea și a compartimentului de Pedologie care avea ca scop executarea de studii pedologice în scopul cunoașterii genezei, evoluția, însușirile, clasificarea și răspândirea solurilor în corelație cu ansamblul condițiilor naturale.

OSPA Arad funcționează cu 3 compartimente distincte: Agrochimie, Pedologie și Laborator (analize).

În primele luni de la înființare, personalul era redus, ocupându-se în mod special cu procurarea a tot ceea ce era necesar pentru demararea activității. S-a plecat inițial de la 0.

În anul 1973 s-a înființat compartimentul de Laborator (analize), astfel că puteam executa studii agrochimice și de asemenea analizarea probelor de sol pentru aceste lucrări, personalul ajungând deja la 18 salariați.

Din anul 1975 activitatea s-a diversificat prin înființarea compartimentului de Pedologie, cu 3 ingineri, iar pe parcursul anilor personalul a crescut la 30 de salariați în anul 1989.

Până în anul 1990 compartimentul de Agrochimie executa studii agrochimice pentru unitățile socialiste din județul Arad cu o periodicitate de 4-5 ani. Anual fiind cartate aproximativ 90.000 ha teren agricol. De asemenea, compartimentul de Agrochimie reactualiza anual planul de fertilizare atât pentru campania de primăvară cât și pentru campania de toamnă. Personalul din acest compartiment era de 8-10 specialiști care prin strădania lor executau an de an lucrări de agrochimie solicitate de beneficiari.

Din anul 1975, odată cu înființarea compartimentului de pedologie care a ajuns la un număr de 6 ingineri, aceștia executau studii pedologice staționare pentru teritorii administrative, lucrări speciale de pedologie pentru înființarea de livezi și plantații de viță-de-vie și totodată lucrări de bonitare a terenurilor agricole la nivel de parcelă la scara 1:20.000 și 1: 25.000 pentru întreaga suprafață agricolă a județului Arad.

După anul 1991, odată cu desființarea CAP-urilor și mai apoi a IAS-urilor, instituția a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, fondurile fiind tot mai scăzute iar din această cauză personalul s-a tot redus. La ora actuală unitatea este autofinanțată, asigurându-și din lucrările prestate fondurile necesare pentru salarii și cheltuielile de funcționare.

Astăzi personalul OSPA Arad este de 12 salariați care activează în toate cele 3 compartimente executând diverse studii solicitate de beneficiari.

Din anul 1971, anul înființării instituției noastre și pînă în momentul actual – 2014- în OSPA Arad au lucrat un număr de 80 de salariați, care au  menținut prin pricepere, conștiinciozitate, dăruire, pasiune și dorința de a cunoaște cât mai multe în domeniu, instituția numită OSPA Arad.

Mulțumim tuturor pentru activitatea depusă.

Respect pentru cei care au depus eforturi mari de la înființarea instituției și până în present.